Vormingswerk Sneek; leuk en leerzaam!
Nieuws
Ons cursusaanbod
E.H.B.O.
Koken 1
Mens en Maatschappij
Hindel. Schilderen
Rep. kun je leren
Bloemschikken
Hout
Computeren 1
Servies schilderen
3D kaarten
Breicursus
Volksdansen
Modelbouw
Koken 2
Computeren 2
Zingen
Piepschuim en lapjes
Boetseren en mozaïek
Linedance
Vissen
Dieren verzorgen
Playbackshow 2018
aanmeldformulier
De Docenten
Onze doelstelling
foto's playback2016
Archief
FAQ's


u bent de
bezoeker

 

Derde blok.

Het derde blok is inmiddels van start gegaan. Nieuw in dit blok is de cursus Zingen o.l.v. Henny de Haan. Henny is na de eerste cursusavond ziek geworden. Ze is inmiddels aan de beterende hand, maar zal de cursus niet af kunnen maken. Gelukkig had ze assistentie gekregen van Sybrig Bethehem. Sybrig zal de cursus verder voortzetten. Sybrig kan goed zingen en speelt accordeon en gitaar. 

Verder zijn we ook blij dat we een docent voor de dierverzorging gevonden hebben: Marieke van Werven. Marieke volgt de opleiding voor Diermanagement bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Marieke werkt op een zorgboerderij en heeft zelf een blindegeleide hond die door haar wordt opgeleid. 

Het vormingswerk Sneek heeft te maken met een sterke terugloop van het aantal cursisten. Het bestuur zal zich op 20 februari samen met de docenten beraden op welke acties er ondernomen moeten worden om het vormingswerk voort te laten bestaan.

Ook zijn dit jaar een aantal cursisten,  terwijl ze zich al voor onze cursussen hadden aangemeld, niet gekomen omdat ze mee gaan doen met een trommelactiviteit van Advendo. Daardoor zijn deze cursussen onderbezet.

 

   

                                                                                                          Het Bestuur

 

 

Op zaterdag 9 september stond het vormingswerk op de Friese Uitmarkt in Sneek. Geertje, Gerry, Petra en John stonden achter de kraam. Het vakantiebusje van John werd als blikvanger en opslagplaats gebruikt. Er zijn heel wat foldertjes uitgedeeld (spekjes opgegeten) en gesprekjes geweest. Nu maar hopen dat er weer een aantal nieuwe cursisten de weg naar ons weten te vinden.

 

 

Het vormingswerk heeft een nieuw logo:

 

 

 

 

Stichting Vormingswerk Sneek e.o. is een vrijwilligersorganisatie en de cursussen zijn bedoeld voor mensen met een beperking. Als je twijfelt of de cursus geschikt is voor jou neem dan contact op met de coördinator.

De kosten: Voor vijf avonden betaal je € 25,- incl. materiaal en koffie of thee. 

De cursussen worden gegeven in de Bogerman Hemdijk  2 Sneek op dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. voor inlichtingen bel met onze coördinator: Heleen Postma tel 0515 416370

 

Stichting Vormingswerk Sneek heeft in 2017 € 1500,- van de gemeente Sudwest Fryslân gekregen