Vormingswerk Sneek; leuk en leerzaam!
Nieuws
Ons cursusaanbod
E.H.B.O.
Koken 1
Mens en Maatschappij
Hindel. Schilderen
Rep. kun je leren
Bloemschikken
Hout
Computeren 1
Servies schilderen
3D kaarten
Breicursus
Volksdansen
Modelbouw
Koken 2
Computeren 2
Zingen
Piepschuim en lapjes
Boetseren en mozaïek
Linedance
Vissen
Dieren verzorgen
Playbackshow 2018
aanmeldformulier
De Docenten
Onze doelstelling
foto's playback2016
Archief
FAQ's
privacybeleid


u bent de
bezoeker

 wij maken op onze website gebruik van cookies; kijk hier voor ons privacybeleid.

Seizoen 2017/2018 weer afgesloten

 

Op dinsdag 3 april j.l. waren de laatste cursussen van dit seizoen. Op 10 april vond de jaarlijkse playbackshow plaats:

Twaalf artiesten traden op bij de playbackshow van  vormingswerk Sneek in wijkcentrum de Schuttersheuvel.

Optreden van Everdina Piening

Meer dan 100 toeschouwers: cursisten, ouders, begeleiders en buurtbewoners kregen een prachtige show te zien. De jury had het zeer zwaar met het kiezen van de uiteindelijke winnaar. Greetje Bok, die als Elsa het nummer "Let it be" het publiek ademloos deed toekijken en Hiske Paulusma die met de song "The final countdown" van Europe de hele zaal in vervoering bracht, kregen beiden de eerste prijs. In de pauze traden de cursisten van de zanggroep en het linedansen op. Na de prijsuitreiking werd er nog volop gedanst.

De winnaars: Hiske en Greetje

In september zal het nieuwe programma verschijnen; het bestuur heeft ivm de terugloop van het aantal cursisten besloten om de cursussen niet meer in vier maar in drie blokken aan te bieden. De cursussen zullen dus in november van start gaan!

Ook GrootSneek besteedde aandacht aan onze playbackshow: zie: hier


Bestuur bezorgd om terugloop cursisten.
zie: hier 

 


                                                                                               

                                 Sjoukje Visser

Op 23 maart j.l. is Sjoukje Visser overleden. Sjoukje was jarenlang bij onze curussen betrokken. Eerst als cursist en later als assistent. Ze hielp mee bij koken en andere creatieve cursussen. In mei vorige jaar kreeg ze klachten. Onderzoek bracht aan het licht dat ze ernstig ziek was en dat en geen zicht was op genezing. Tot begin maart 2018 is Sjoukje in haar eigen flat in Sneek blijven wonen. Op 10 maart heeft ze nog haar 40ste verjaardag gevierd. Ze is thuis bij haar ouders in Woudsend gestorven. Tot het eind toe heeft  ze zelf de regie over haar leven en uitvaart gevoerd. We zullen haar blijven herinneren als een vrolijke, optimistische en betrokken medewerkster aan ons vormingswerk.

 


 

Op zaterdag 9 september stond het vormingswerk op de Friese Uitmarkt in Sneek. Geertje, Gerry, Petra en John stonden achter de kraam. Het vakantiebusje van John werd als blikvanger en opslagplaats gebruikt. Er zijn heel wat foldertjes uitgedeeld (spekjes opgegeten) en gesprekjes geweest. Nu maar hopen dat er weer een aantal nieuwe cursisten de weg naar ons weten te vinden.

 


 

Het vormingswerk heeft een nieuw logo:

 

 

 


 

Stichting Vormingswerk Sneek e.o. is een vrijwilligersorganisatie en de cursussen zijn bedoeld voor mensen met een beperking. Als je twijfelt of de cursus geschikt is voor jou neem dan contact op met de coördinator.

De kosten: Voor vijf avonden betaal je € 25,- incl. materiaal en koffie of thee. 

De cursussen worden gegeven in de Bogerman Hemdijk  2 Sneek op dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. voor inlichtingen bel met onze coördinator: Heleen Postma tel 0515 416370

 


Stichting Vormingswerk Sneek heeft in 2017 € 1500,- van de gemeente Sudwest Fryslân gekregen